Welkom.


De stichting behartigt o.a. de belangen van de bewoners van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw.
Zij probeert al hetgeen te doen om de leefomgeving van dit gebied te beschermen, onder meer door het behouden en verbeteren van de natuur-en landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu.
Ook steunt zij initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Anneke Franken,
Conny van Kouteren,
Margot Avenarius